حفظ اسرار کاربران در شیکومات

اطلاعات ثبت شده از طرف کاربران فقط به منظور ارسال محصولات و ارتباط با برند میباشد .

تمامی اطلاعات به صورت کاملا محرمانه در اختیار شیکومات بوده و در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت .

موضوع و محتوای پیام های شما به شیکومات کاملا محرمانه بوده و بدون کسب اجازه از شما ، با ذکر هویت شما در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت .